Vilistlased

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi on 2019. aasta seisuga lõpetanud 28 lendu, 48 klassikomplekti. Kokku on teenitud 99 kuldmedalit ja 114 hõbemedalit. I lend lõpetas gümnaasiumi 1992. aastal.

IGA SÜTEVAKA VILISTLANE VÕIKS:

  • Liituda vilistlaste meililistiga. Selleks saatke meil oma liitumissooviga aadressile vaino@sytevaka.ee.
  • Osaleda suurel vilistlaste kokkutulekul – järgmine on plaanis kooli 30. aastapäeva puhul 22. augustil 2020. aastal.
  • Osaleda vilistlaste esindaja valimisel Gümnaasiumi Nõukokku. 2019-2021 on vilistlaste esindaja Marti Mätas (2. lend). 
  • Osaleda vilistlaste preemia väljaandmisel. Parima lõputöö preemiat on gümnaasiumi lõpuaktusel üle antud alates aastast 2002. Värskeim preemiasaaja on Hans Markus Kalmer 28. lennust. 
  • Osaleda vilistlaste stipendiumi väljaandmisel. 2019/2020 õpib koolis 4 vilistlaste stipendiaati. Gümnaasiumi on juba lõpetanud 3 stipendiaati – Helen Maria Raadik, Stina Veek ja Frederik Küüts. 

Vilistlaskogu kontaktisikud on Gerli Laur (gerli@sytevaka.ee) ning Marti Mätas (martimatas@gmail.com).