Vilistlased

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi on 2021. aasta seisuga lõpetanud 30 lendu, 52 klassikomplekti. Kokku on teenitud 107 kuldmedalit ja 124 hõbemedalit. I lend lõpetas gümnaasiumi 1992. aastal.

IGA SÜTEVAKA VILISTLANE VÕIKS:

  • Liituda vilistlaste meililistiga. Selleks saatke meil oma liitumissooviga aadressile vaino@sytevaka.ee.
  • Osaleda suurel vilistlaste kokkutulekul – järgmine on plaanis kooli 35. aastapäeva puhul 2025. aastal.
  • Osaleda vilistlaste esindaja valimisel Gümnaasiumi Nõukokku. 2019-2022 on vilistlaste esindaja Marti Mätas (2. lend). 
  • Osaleda vilistlaste preemia väljaandmisel. Parima lõputöö preemiat on gümnaasiumi lõpuaktusel üle antud alates aastast 2002. Värskeim preemiasaaja on Helena Udso 30. lennust. 
  • Osaleda vilistlaste stipendiumi väljaandmisel. 2021/2022 õpib koolis 3 vilistlaste stipendiaati. Gümnaasiumi on juba lõpetanud 6 stipendiaati – Helen Maria Raadik, Stina Veek, Frederik Küüts, Melody Nirk, Käroli Pajo ja Katarin Jantson. 

Vilistlaskogu kontaktisikud on Gerli Laur (gerli@sytevaka.ee) ning Marti Mätas (martimatas@gmail.com).