Vilistlased

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi on 2023. aasta seisuga lõpetanud 32 lendu, 56 klassikomplekti. Kokku on teenitud 129 kuldmedalit ja 148 hõbemedalit. I lend lõpetas gümnaasiumi 1992. aastal.

IGA SÜTEVAKA VILISTLANE VÕIKS:

  • Liituda vilistlaste meililistiga. Selleks saatke meil oma liitumissooviga aadressile vaino@sytevaka.ee.
  • Osaleda suurel vilistlaste kokkutulekul – järgmine on plaanis kooli 35. aastapäeva puhul 2025. aastal.
  • Osaleda vilistlaste esindaja valimisel Gümnaasiumi Nõukokku. 2022-2025 on vilistlaste esindaja Heiko Leesment (14. lend). 
  • Osaleda vilistlaste preemia väljaandmisel. Parima lõputöö preemiat on gümnaasiumi lõpuaktusel üle antud alates aastast 2002. 
  • Osaleda vilistlaste stipendiumi väljaandmisel. 2023/2024 õpib koolis 3 vilistlaste stipendiaati. 

Vilistlaskogu kontaktisikud on Gerli Laur (gerli@sytevaka.ee), Marti Mätas (martimatas@gmail.com) ja Heiko Leesment (heiko.leesment@gmail.com).