Õppesisu ülekandmine

Teistes õppeasutustes läbitud õppesisu ülekandmine

  • Õpilasel on võimalik üle kanda teistes õppeasutustes läbitud/läbitavat õppesisu. See tähendab, et õpilane võidakse vabastada samade teemade/ülesannete sooritamisest Sütevaka gümnaasiumis.
  • Ülekandmise taotlemiseks peab õpilane esitama avalduse õppejuhile. Avaldusele tuleb lisada teise õppeasutuse tõend seal õppimise kohta.
  • Avaldusi vaatab läbi komisjon, kuhu kuuluvad vastava aine õpetaja Sütevaka gümnaasiumis, õppejuht ja õppenõukogu sekretär.
  • Üle saab kanda ainult selliseid õppeaineid, mis kuuluvad vastava õpilase õppekavasse.
  • Ülekandmise positiivse otsuse korral võib komisjon õpilase vabastada vastavates tundides osalemisest ja/või arvestuslike tööde sooritamisest.
  • Üle kantud õppesisu tähistatakse Stuudiumis märkega “AR”

 

Ülekandmise avalduse vorm