Õpilased

Meie koolis õpib 407 õpilast.

Progümnaasium

 
5. klass, klassijuhataja: Kalle Viik  
6. a klass, klassijuhataja: Kait Vesik  
6. b klass, klassijuhataja:  Ineta Puidet  
7. a klass, klassijuhataja: Aire Luhaoja  
7. b klass, klassijuhataja: Katre Raudmäe  
8. klass, klassijuhataja: Žanna Põldsam  
9. a klass, klassijuhataja: Anna Lüter  
9. b klass, klassijuhataja: Kaili Miil  

Gümnaasium

 
Tertia humanitaar, klassijuhataja: Erkki Tempel  
Tertia sotsiaalklassijuhataja: Epp Pavelts  
Secunda humanitaarklassijuhataja: Heidi Taal  
Secunda sotsiaal, klassijuhataja: Kaja Orav  
Prima humanitaar, klassijuhataja: Gerli Laur  
Prima sotsiaal, klassijuhataja: Evelin Laanemets