Õpilased

Meie koolis õpib 413 õpilast.

Progümnaasium

 
5. a klass, klassijuhataja: Kait Vesik  
5. b klass, klassijuhataja:  Ineta Puidet  
6. a klass, klassijuhataja: Aire Luhaoja  
6. b klass, klassijuhataja: Katrin Lekk  
7. klass, klassijuhataja: Žanna Põldsam  
8. a klass, klassijuhataja: Anna Lüter  
8. b klass, klassijuhataja: Elina Pjatnova  
9. klass, klassijuhataja: Epp Pavelts  

Gümnaasium

 
Tertia humanitaar, klassijuhataja: Heidi Taal  
Tertia sotsiaalklassijuhataja: Kaja Orav  
Secunda humanitaarklassijuhataja: Gerli Laur  
Secunda sotsiaal, klassijuhataja: Evelin Laanemets  
Prima humanitaar, klassijuhataja: Kalle Viik  
Prima sotsiaal, klassijuhataja: Erkki Tempel