Õpilased

Meie koolis õpib 406 õpilast.

Progümnaasium

 
5. a klass, klassijuhataja: Aire Luhaoja  
5. b klass, klassijuhataja: Katre Raudmäe  
6. klass, klassijuhataja: Žanna Põldsam  
7. a klass, klassijuhataja: Anna Lüter  
7. b klass,klassijuhataja: Elina Pjatnova  
8. klass, klassijuhataja: Epp Pavelts  
9. a klass, klassijuhataja: Epp Suigusaar   
9. b klassklassijuhataja: Kaja Orav  

Gümnaasium

 
Tertia humanitaar, klassijuhataja: Gerli Laur  
Tertia sotsiaalklassijuhataja: Evelin Laanemets  
Secunda humanitaarklassijuhataja: Kalle Viik  
Secunda sotsiaal, klassijuhataja: Erkki Tempel  
Prima humanitaar, klassijuhataja: Aire Luhaoja  
Prima sotsiaal, klassijuhataja: Katre Raudmäe