Ajalugu

Vanal ajal võis juhtuda, et tuli mõnes Eesti tares kustus. Siis võeti sütevakk ja mindi headelt inimestelt tuld tooma. Saadud hõõguvad söed seati hoolega tuha alla ja kanti kärmesti koju. Siin hoiti neid kui kallist vara, siin puhkesid nad taaskord leegiks, soojendasid ja valgustasid ja hoidsid inimesi elus.

Anno 1990

Esimest korda omistati Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumile koolitusluba 31. augustil 1990 aastal. Tegemist oli erakordse saavutusega, sest nõukogude seadusruumis sai Sütevakast Eesti esimene eragümnaasium. Koolitusloa ja Lõuna 20 koolihoone saamisele eelnes Sütevaka Seltsi ja toonase Pärnu 4. keskkooli koostöös 1989. aasta septembris avatud humanitaarklassi tegevus, kus lisaainetena õpetati ladina keelt, kultuurilugu, filosoofiat, ajalugu, psühholoogiat, eetikat ja religioonilugu.

90 aastate algusest kuni tänaseni on Sütevakat iseloomustanud tugev vaimsus, avatus ja hoolivus. Sütevaka avardab noorte maailmavaadet, julgustab neid looma, valikuid tegema ning vastutama. Sütevaka gümnaasium on näide sellest, et koos saavad eksisteerida väga head õpitulemused ning väga hea sisekliima.  

Sütevaka gümnaasiumis on õpilastel võimalus omandada kvaliteetne haridus, mis tagab konkurentsivõime järgmistel haridustasemetel. Lisaks põhikohaga töötavatele õpetajatele on õpetamisprotsessi kaasatud hulgaliselt erinevate valdkondade spetsialiste väljapoolt kooli. Lõpetajatest üle 90 protsendi jätkavad õpinguid kõrgkoolides.

Sütevakalased armastavad öelda, et Sütevaka ei ole lihtsalt kool, vaid hoopis elustiil. See elustiil on avastamist väärt!

Ka meie oleme hõõguvad söed, ka meie hõõgume tuha all ja vahest hõõgume just seetõttu, et oleme koos samas vakas.Direktor Andres Laanemets