Sisseastumiskatsed

Sisseastumiskatsed

Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendasse klassi.

Sütevaka gümnaasiumi sisseastumiskatseteks registreerumine toimub:

  • 5. klass 06. veebruar – 05. aprill 2024,  5. klassi katsetele registreerumise vorm (avatud 06. veebruar – 05. aprill 2024)
  • 10. klass 06. veebruar – 06. märts 2024, 10. klassi katsetele registreerumise vorm (avatud 06. veebruar  – 06. märts 2024) NB! 10. klassi vormi täitmiseks tuleb sisse logida Google kontoga. Vormi tuleb lisada ka hinnetelehe fail.

Enne registreerumist tutvu õppesuundade valikuga! Info gümnaasiumiastme õppesuundade kohta on siin: https://sytevaka.ee/oppetoo/oppesuunad/

Sisseastujate infotunnid

  • 10. klass 13. veebruaril kell 18.00
  • 5. klass 12. aprillil kell 18.00

Infotundidesse on oodatud nii õpilased kui nende vanemad!

5. klassi katsed

  • etteütlus (näidisetteütlus)
  • ainetest (näidistest)
  • vestlus

Etteütlus ja ainetest toimuvad 13. aprill 2024 kell 10.00-12.00, vestlused 13.-15. aprill. Täpne vestluse toimumise aeg saadetakse registreerunutele hiljemalt 08. aprillil meilile.

10. klassi katsed

Kümnendatesse klassidesse võetakse õpilasi vastu 9. klassi hinnetelehe (kõik õppeaasta jooksvad ja kokkuvõtvad hinded) ning vestluse põhjal. Hinneteleht peab olema 06. veebruari seisuga või hilisem.

Vestlused toimuvad 16. ja 17. märtsil 2024. Vestlusele oodatakse õpilasi, kes saavad hiljemalt 11. märtsiks oma meiliaadressile kutse koos täpse vestluse ajaga.

Lisainfo

Sisseastumisega seotud küsimustele vastab Katre Raudmäe (katre@sytevaka.ee).