Miks Sütevaka?

Miks Sütevaka?

Miks Sütevaka?

  • Suurepärane õhkkond, väga head omavahelised suhted
  • Kõikides ainetes parimad riigieksamitulemused Pärnus, mis annavad võimaluse jätkata õpinguid kõrgkoolides eelistatud erialadel. Riigieksamitulemused aastate kaupa: 2023 riigieksamite tulemused, 2022. a riigieksamite tulemused, Sütevaka on Pärnu parim kool Õhtulehe edetabelis.
  • Professionaalsed ja mõistvad õpetajad
  • Mitmekülgne õppekava (psühholoogia, filosoofia, ladina keel jne) ja tugevad õppesuunad
  • Võimalus tegeleda kõikide ainetega süvitsi, olla edukas olümpiaadidel ja võistlustel
  • Huvitavad valikained (majandus, õigusteadus, teatrilugu, filmiõpe jne)
  • Võimalus õppida tasuta Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel ja sooritada rahvusvaheline inglise keele eksam Cambridge English.
  • Lahedad üritused ja traditsioonid (koolilaager, tantsuvõistlus, bändide võistlus, salongiõhtud, loengud jne)
  • Koduklasside süsteem (enamik tunde samas ruumis)
  • Hea asukoht südalinnas