Järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse tegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu. Pärnumaa piirkonna ekspert on Inna Mikli inna.mikli@hm.ee