Järelevalve

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis teostab järelevalvet  Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna Lääne piirkonna ekspert Pärje Ülavere. Kontakt: Parje.Ylavere@hm.ee Tel 5346 4448;  735 0167