Huvitegevus

Sütevakas on:

  • väitlusring, mida juhendab õpetaja ja väitleja Siim Ruul
  • filosoofiaring, mida juhendab õpetaja Joosep Tammo
  • kirjandusring, mida juhendab õpetaja Kalle Viik
  • bändiring, mida juhendab muusik Erko Niit
  • koorid ja ansamblid, mida juhendab õpetaja Aire Luhaoja
  • rahvatantsuring, mida juhendab tantsuõpetaja Ingrid Jasmin
  • Sütevaka mälumängu sari, mida korraldab Heidi Taal 
  • lisaks keemia-, füüsika- ja matemaatikaringid
  • Koos mängitakse erinevaid sportmänge, tehakse filme ja kasutatakse päris oma bändiruumi