Loovtöö

Loovtöö tehakse 8. klassis. 

Loovtöö teema registreerimise tähtaeg on reede, 20. oktoober. 

Loovtöö valmimise tähtaeg on reede, 19. aprill. 

Loovtööd hinnatakse arvestatud/mittearvestatud ning sooritatud loovtöö on üheks eelduseks põhikooli lõpetamisel.