Stipendiumid

Põhikoolide stipendiaat

MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus võimaldab põhikoolide edukamatele lõpetajatele stipendiumit, mis katab kolme õppeaasta õppemaksu. Stipendiumit võivad taotleda õpilased ise, samuti on oodatud põhikoolide juhtkondade taotlused. Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 01. märtsil 2024 täita sooviavaldus.

Vilistlaste stipendiaat

MTÜ Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi Vilistlaskogu tasub stipendiaadi õppemaksu kõigil kolmel gümnaasiumiaastal. Stipendiumit võivad taotleda kõik 9. klassi õpilased, kes soovivad asuda õppima Sütevaka gümnaasiumis. Stipendiumi väljaandmisel on eelistatud kandidaadid, kelle esimene õppesuuna valik on humanitaarsuund.  Stipendium on mõeldud majanduslikult keerulisemas olukorras õpilaste toetamiseks. Stipendiumi taotlemiseks tuleb õpilasel kirjutada vabas vormis motivatsioonikiri ja saata see meiliaadressile stipendium[ät]sytevaka.ee. Motivatsioonikiri peaks andma ülevaate taotleja varasematest saavutustest ning selgitama majanduslikke põhjendusi stipendiumi taotlemiseks. Motivatsioonikirjas tuleb ära märkida ka õpilase praeguse klassijuhataja nimi ja telefoninumber, sest temaga võetakse vajadusel ühendust andmete täpsustamiseks. Lisainfot on võimalik küsida samalt meiliaadressilt (stipendium[ät]sytevaka.ee). Motivatsioonikirja saatmise viimane päev on 31. märts 2024. Motivatsioonikirja võib saata ka enne sisseastumiskatsete toimumist. 

2024. aastal annab MTÜ Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi Vilistlaskogu välja 2 stipendiumi.