Õppemaksusoodustused

Õppemaksusoodustused

1. Täielikult vabastatakse õppemaksust väga hea õppeedukusega gümnaasiumiastme õpilased, kes on soodustuse saamisele eelneval poolaastal õppinud kursusehinnetele A ja B. Soodustust rakendatakse ka siis kui üks kursusehinne poolaastas on C.

2. Osalist õppemaksu soodustust võimaldatakse õpilasele, kelle perekonna majanduslik olukord ei võimalda õppemaksu täies ulatuses tasuda. Soodustuse saamise eelduseks on see, et õpilane täidab korrektselt gümnaasiumi kodukorda ja tema õppeedukus on hea. Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem iga õppeaasta 5. septembriks ja/või 5. veebruariks klassijuhatajale täidetud avalduse. Avalduse blankett asub siin (allalaadimiseks hiire parena nupu vajutus -> salvesta link nimega …) .   Soodustuse võimaldamise otsustab MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühenduse juhatus 15. septembriks ja 15 veebruariks. Soodustus fikseeritakse kooli poolt väljastatavate lepingu lisalehtedega.

 

Õppemaks

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis õppimine on tasuline. Ühe kuu eest tuleb tasuda 74 eurot. Õppemaksu tasutakse septembrist juunini. Juulis ja augustis õppemaksu tasuda ei tule. MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus kontod: Swedbank  EE122200221011597640    SEB  EE911010220002400012