Kooliõde

Õpilasi teenindab:

Kesklinna Tervisekeskus OÜ, telefon 4477912
Kooliõde Heli Aonurm
Avatud: E-R kell 8:30-14:30
Asukoht: Pärnu Vanalinna Põhikool, ruum 030, 0 – korrus
Telefon: 57503237
E-post: heli@pktk.ee

Kooliõe teenus on loodud selleks, et toetada õpilaste igakülgset arenemist. Kooliõeteenust pakutakse kõikidele õpilastele. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral. Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde. 2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.

Järelvalve

Eesti Haigekassa Pärnu osakond, telefon 16363

Terviseamet, telefon 6943500