Õppemaks

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis õppimine on tasuline. Ühe kuu eest tuleb tasuda 88 eurot. Õppemaksu tasutakse septembrist juunini jooksva kuu 15. kuupäevaks. Juulis ja augustis õppemaksu tasuda ei tule. 

MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus kontod: Swedbank  EE122200221011597640,    SEB  EE911010220002400012

 

Õppemaksusoodustused

Osalist õppemaksu soodustust võimaldatakse õpilasele, kelle perekonna majanduslik olukord ei võimalda õppemaksu täies ulatuses tasuda. Soodustuse saamise eelduseks on see, et õpilane täidab korrektselt gümnaasiumi kodukorda ja tema õppeedukus on hea. Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem iga õppeaasta 5. septembriks ja/või 5. veebruariks klassijuhatajale täidetud avalduse. Avalduse blankett asub siin Soodustuse võimaldamise otsustab MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühenduse juhatus iga aasta 15. septembriks ja 15. veebruariks. Soodustused fikseeritakse kooli poolt väljastatavate lepingu lisalehtedega.