Õppesuunad

Riikliku õppekavaga määratakse ca 2/3 gümnaasiumis õpetatavatest ainetest ja mahtudest. See osa tunnijaotusest on kõikides Eesti gümnaasiumites samasugune. 1/3 osas saavad koolid ise oma õppekava ja õppesuundasid kujundada.

Oleme otsustanud, et kõikides Sütevaka õppesuundades läbitakse lai matemaatika programm ning gümnaasiumi lõpus on võimalik õpilastel valida kitsa või laia eksami sooritamise vahel.

 

Humanitaarsuund

Sütevaka gümnaasiumi poolt oleme humanitaarsuunale lisanud kirjandust, B2 võõrkeelt (inglise),  B1 võõrkeelt (vene või saksa või prantsuse), matemaatikat,
psühholoogiat, filosoofiat, uurimistöö aluseid, usundilugu, ajalugu, kunstiajalugu ja ladina keelt.
Lisaks pakume õpilastele võimalust õppida valikainena  rootsi või hispaania keelt ja teatrilugu.

Tunnijaotus.

Sotsiaalsuund

Sütevaka gümnaasiumi poolt oleme sotsiaalsuunale lisanud ajalugu, kirjandust, B2 võõrkeelt (inglise),  B1 võõrkeelt (vene või saksa või prantsuse), ladina keelt, matemaatikat, psühholoogiat, filosoofiat, uurimistöö aluseid, usundilugu, õigusteaduse aluseid, majandust, meediat ja politoloogiat.

Tunnijaotus.

Loodussuund

Sütevaka gümnaasiumi poolt oleme loodussuunale lisanud kirjandust,  B2 võõrkeelt (inglise), B1 võõrkeelt (vene või saksa või prantsuse),  ladina keelt,  matemaatikat,
psühholoogiat,  filosoofiat, uurimistöö aluseid ja usundilugu.
Loodusainete õppesuunast tulenevalt õpetame süvendatult bioloogiat (anatoomia, füsioloogia, rakendusbioloogia), keemiat (elementide keemia, praktiline keemia,
keemiakatsed) ja füüsikat (kosmoloogia, praktiliste ülesannete lahendamine). Ainete paremaks omandamiseks toimub osaliselt õppetöö gruppides.

 Tunnijaotus.

Valikained

Sõltumata valitud õppesuunast on Sütevaka õpilastel võimalik õppida erinevaid valikaineid: majandus ja ettevõtlus,  riigikaitse, kirjandus ja kinokunst, sotsiaaltöö, praktiline filmiõpe, fototöötlus, programmeerimine, seltskonnatantsud, retoorika, keskkond ja säästev areng, globaliseeruv maailm, praktiline psühholoogia, koorilaul, kostüümikujundus ja stilistika.