Õppesuunad

Sütevaka gümnaasiumi eesmärk on pakkuda oma õpilastele parimat laiapõhjalist gümnaasiumiharidust, mis oleks väga konkurentsivõimeline õpingute jätkamiseks ülikoolides.

Meie vilistlaste seas on läbi aastate olnud populaarseim Tartu Ülikool, aga õppima on mindud ka kõigisse teistesse Eesti kõrgkoolidesse, samuti paljudesse kõrgkoolidesse USAs, Suurbritannias, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal ja muudes välisriikides.

Gümnaasiumiastmes õppimiseks on võimalik valida üks kolmest õppesuunast: humanitaar, loodus ja sotsiaal.

Meie õpilaste konkurentsivõimet kõikidel erialadel tõstab see, et olenemata õppesuunast läbivad kõik Sütevaka gümnaasiumi õpilased laia matemaatika programmi ning gümnaasiumi lõpus on neil võimalik valida kitsa või laia eksami sooritamise vahel.

Kõikidel õppesuundadel on meie gümnaasiumis võrreldes riikliku miinimumiga suurendatud kursuste arvu kirjanduses, inglise keeles ja teises võõrkeeles (õpilane valib kas prantsuse, saksa või vene keele). Lisaks õpetatakse kõikidel õppesuundadel ka filosoofiat, ladina keelt ning usundilugu. Kõikidel Sütevaka abiturientidel on võimalus sooritada 12. klassis rahvusvaheline inglise keele eksam Cambridge Advanced English. Valdav enamus eksami sooritanud sütevakalastest saavutab C1 või C2 taseme.

Kõikidel õppesuundadel õppijatel on võimalus leida endale sobiv paljude valikainete hulgast. Valikus on: majandusõpe, rahatarkused, matemaatika riigieksami ettevalmistus, riigikaitse, praktiline filmiõpe, programmeerimine, seltskonnatantsud, retoorika, keskkond ja säästev areng, geoinformaatika, koorilaul,  kostüümikujundus ja stilistika. Valikainete loetelu täieneb pidevalt õpilaste huvidest lähtuvalt.

Humanitaarsuund

Humanitaarsuund on mõeldud õpilastele, kelle huvid ja tulevikuplaanid on seotud eeskätt keelte, loominguliste alade, ajaloo ja teiste humanitaarteaduste õppimisega. Sellest suunast minnakse kõige sagedamini edasi õppima erinevaid võõrkeeli, haridusteadusi, psühholoogiat, kultuurikorraldust ning erinevaid kunsti, muusika, näitlemise valdkonna erialasid.

Humanitaarsuuna õppekava eristavad teistest suundadest lisakursused ajaloos, psühholoogias, kunstis, ladina keeles ja usundiloos. Humanitaarsuuna õpilastel on võimalus lisaks valikainena õppida rootsi või hispaania keelt ja teatrilugu.

Sotsiaalsuund

Sotsiaalsuund on mõeldud õpilastele, kelle huvid ja tulevikuplaanid on eeskätt seotud ühiskonnateaduste, poliitika, majanduse ja meediaga. Sellest suunast minnakse kõige sagedamini edasi õppima meediat, reklaami, politoloogiat, majandust.

Sotsiaalsuuna õppekava eristavad teistest suundadest lisakursused ajaloos, psühholoogias, majanduses, õigusteaduses, politoloogias ja meedias.

Loodussuund

Loodussuund on mõeldud õpilastele, kelle huvid ja tulevikuplaanid on seotud meditsiini, bioloogia, keemia, geenitehnoloogia ja teiste reaalvaldkonna aladega. Loodussuunast minnakse kõike sagedamini edasi õppima arstiteadust, füsioteraapiat, veterinaariat, geenitehnoloogiat, materjaliteadust, infotehnoloogiat.

Loodussuuna õppekava eristavad teistest suundadest lisakursused bioloogias, keemias ja füüsikas.

Tunnijaotusplaan õpilastele, kes asuvad gümnaasiumisse õppima 1. septembril 2024 või hiljem:

Tunnijaotusplaan õpilastele, kes on gümnaasiumisse õppima asunud 1. septembril 2023 või varem: