07. mai 2020

Pranglimise maailmameistrivõistlused
05. mai 2020

Pranglimise maailmameistrivõistlustel saavutas neidude arvestuses 4. koha Kätlin Kits ja 7. koha Mirjam Kits. Noormeeste arvestuses tuli Andreas Simson 18. kohale. Pranglimise maailmameistrivõistuste tulemused kuulutati välja vabariiklike finaalide tulemuste põhjal. 

Prantsuse keele olümpiaad
29. aprill 2020

Vabariiklikul prantsuse keele olümpiaadil saavutas 1. koha Rebeka Luks ja 3. koha Elise Pani. Carolin Illenzeer tuli 4.-5. kohale. Meie prantsuse keele õpetajad on Katre Raudmäe ja Anna Lüter. 

Astronoomiaviktoriin Pulsar
28. aprill 2020

Vabariiklikul astronoomiaviktoriinil Pulsar saavutas 11. klasside arvestuses (135 osalejat) 8. koha Helena Udso, 7. klasside arvestuses (149 osalejat) 3. koha Karl-Erik Volberg, 6. koha Joosep Pilve, 7. koha Alex Henri Paugus ja 8. koha Andri Hall. Meie füüsikaõpetaja on Erkki Tempel. 

2020 sisseastumiskatsed
04. aprill 2020
Seoses eriolukorraga võttis Sütevaka vastuvõtukomisjon vastu järgmised otsused:
  1. Korraldada 5. klassi vastuvõtukatsed 6.-9. juunil.
  2. Jätta ära 10. klasside vastuvõtukatsed.
Kümnenda klassi katsetele registreerunud õpilastel palume saata hiljemalt 17. aprilliks eKooli või Stuudiumi 9. klassi hinnetelehed (kogu õppeaasta kohta) aadressile sekretar@sytevaka.ee
Kümnendad klassid komplekteeritakse seniste õpitulemuste põhjal hiljemalt 26. aprilliks. Hinnetelehti ei ole vaja saata Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 9. klassi õpilastel ning olümpiaaditulemusega või stipendiaanina sissesaanutel.
 
10. klassi registreerimine on avatud kuni 17.04.2020
5. klassi registreerimine on avatud kuni 30.04.2020
 
Vastavalt kokkuleppele ootavad Pärnu Ühisgümnaasium, Koidula Gümnaasium ja Sütevaka Gümnaasium õpilaste gümnaasiumivaliku kinnitust 10. maiks.
 
Loe rohkem
Vaata kõiki uudiseid