01. september 2020

16. oktoober 2020

19.-23. oktoobril on kantselei avatud kell 9.00-13.00

Veel on võimalik saada kooli juubeliraamatu “Sütevaka lood” omanikuks!
01. september 2020

Euroopa muinsuskaitsepäevade viktoriin
21. september 2020

10.-13. septembril 2020 peetud Euroopa muinsuskaitsepäevade ajal oli Pärnu õpilastel võimalus osaleda Pärnu Keskraamatukogu korraldatud veebiviktoriinis, teemaks Pärnu hariduselu ja koolide ajalugu. Võisteldi kolmes vanusegrupis. 5.-6. klasside arvestuses saavutas esikoha Greteliis Vilgats (6.a klass). Gümnaasiumiklasside arvestuses tuli 1. kohale Johanna Vunk ja 2. kohale Tuuli Marlen Järviste (mõlemad tertia humanitaar). 

Sütevakalased riigikaitsekursuse välilaagris
10. september 2020
Nädalavahetusel toimus järjekordne Sütevaka riigikaitsekursuse välilaager. Laagris said õpilased end proovile panna erinevates Kaitseväega seotud välioskustes ja osaleda laskeharjutusel. Suur tänu õpilastele, kes olenemata sellest, et paduvihm aeg-ajalt nad läbimärjaks kastis, osalesid rõõmuga kõikides tegevustes ja olid üksteist toetavad!
Traditsiooniliselt osalesid laagris instruktoritena samal kursusel osalenud ja ajateenistuse läbinud Sütevaka vilistlased. Sel korral olid nendeks Sära Stella Tohv ja Karl Mumme, suur tänu! Samuti suur tänu toetuse väejuhatuse staabi tegevväelastele ning kaitseliitlastele, kes juba mitmendat korda abistasid laagri korraldamisel ja osalesid instruktoritena. Ja kõige suurem tänu muidugi eestvedajale ning valikaine õpetajale Aimur Peernale!
 
Vaata kõiki uudiseid