2/3 Sütevaka abiturientidest sooritas rahvusvahelise inglise keele eksami