Nõukogu ja õppenõukogu

2019/2020 õppeaastal toimunud õppenõukogu koosolekud:

11. november 2019 (nr 1-11/1) Päevakord: Õppenõukogu sekretäri valimine. Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes I perioodil. 

10. detsember 2019 (nr 1-11/2) Päevakord: Erandi tegemine õppetöö võlgnevuste likvideerimiseks. 

20. jaanuar 2020 (nr 1-11/3) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes II perioodil.

28. aprill 2020 (nr 1-11/4) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes III perioodil. 

19. mai 2020 (nr 1-11/5) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes IV perioodil. 

05. juuni 2020 (nr 1-11/6) Päevakord: Põhikooli klasside lõpetamine. 

12. juuni 2020 (nr 1-11/7) Päevakord: Gümnaasiumi klasside lõpetamine. 

22. juuni 2020 (nr 1-11/8) Päevakord: Võlgnevuste likvideerimise tähtaja määramine. Täiendava õppetöö määramine. 

 

Gümnaasiumi nõukogu:

Kalle Viik humanitaarainete õppetooli juhataja, nõukogu esimees kalle[ät]sytevaka.ee
Allan Lorents reaalainete õppetooli juhataja allan[ät]sytevaka.ee
Anna Lüter võõrkeelte õppetooli juhataja anna[ät]sytevaka.ee
Vahur Krinal toetajate ühenduse esindaja vahur[ät]ryytlilaw.ee
Aivar Pärna toetajate ühenduse esindaja Aivar.Parna[ät]uss.ee
Vahur Mäe kohaliku omavalitsuse esindaja  vahurmae24[ät]gmail.com
Žanna Põldsam õppealajuhataja  zanna[ät]sytevaka.ee 
Piret Eriste lapsevanemate esindaja piret.eriste[ät]gmail.com
Mirkko Koppel lapsevanemate esindaja mirkko.koppel[ät]karomets.ee
Andi Lõhmus lapsevanemate esindaja andi[ät]nex.ee
Triine Kose õpilaste esindaja triinekose[ät]hotmail.com 
Sophie-Demi Kulbok õpilaste esindaja demikulbok[ät]gmail.com  
Rando Simson õpilaste esindaja simsonrando[ät]gmail.com  
Marti Mätas vilistlaste esindaja martimatas[ät]gmail.com
Andres Laanemets gümnaasiumi direktor andres[ät]sytevaka.ee