Nõukogu ja õppenõukogu

2017/2018 õppeaastal toimunud õppenõukogu koosolekud:

13. november 2017 (nr 1-11/1) Päevakord: Õppenõukogu sekretäri valimine. Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes I perioodil. 

22. jaanuar 2018 (nr 1-11/2) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes II perioodil. 5. klassi õpilaste rahuloluküsitluste kokkuvõtted. 

19. märts 2018 (nr 1-11/3) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes III perioodil. 10. klassi õpilaste rahuloluküsitluste kokkuvõtted. 

Gümnaasiumi nõukogu dokumendid:

Kalle Viik humanitaarainete õppetooli juhataja, nõukogu esimees kalle[ät]sytevaka.ee
Allan Lorents reaalainete õppetooli juhataja allan[ät]sytevaka.ee
Anna Lüter võõrkeelte õppetooli juhataja anna[ät]sytevaka.ee
Vahur Krinal toetajate ühenduse esindaja vahur[ät]ryytlilaw.ee
Aivar Pärna toetajate ühenduse esindaja Aivar.Parna[ät]uss.ee
Vahur Mäe kohaliku omavalitsuse esindaja  vahurmae24[ät]gmail.com
Ene Kõo õppealajuhataja ene[ät]sytevaka.ee
Piret Eriste lapsevanemate esindaja piret.eriste[ät]gmail.com
Holger Tamm lapsevanemate esindaja tamm.holger[ät]gmail.com
Katrin Tsuiman lapsevanemate esindaja ktsuiman[äthotmail.com
Helevi Jurjev 
õpilaste esindaja heleviijurjev[ät]gmail.com
Kaisa Kask õpilaste esindaja  kaisa.kask123[ät]gmail.com
Johanna Maria Tõugu õpilaste esindaja jmtougu[ät]gmail.com
Hedi-Liis Toome vilistlaste esindaja hediliis[ät]gmail.com
Andres Laanemets gümnaasiumi direktor andres[ät]sytevaka.ee