Nõukogu ja õppenõukogu

2018/2019 õppeaastal toimunud õppenõukogu koosolekud:

12. november 2018 (nr 1-11/1) Päevakord: Õppenõukogu sekretäri valimine. Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes I perioodil. 

2017/2018 õppeaastal toimunud õppenõukogu koosolekud:

13. november 2017 (nr 1-11/1) Päevakord: Õppenõukogu sekretäri valimine. Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes I perioodil. 

22. jaanuar 2018 (nr 1-11/2) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes II perioodil. 5. klassi õpilaste rahuloluküsitluste kokkuvõtted. 

19. märts 2018 (nr 1-11/3) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes III perioodil. 10. klassi õpilaste rahuloluküsitluste kokkuvõtted. 

15. mai 2018 (nr 1-11/4) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes IV perioodil. 

11. juuni 2018 (nr 1-11/5) Päevakord: 5.-8. klassi lõpetamine. 

15. juuni 2018 (nr 1-11/6) Päevakord: 9.-12. klassi lõpetamine. 

21. juuni 2018 (nr 1-11/7) Päevakord: Võlgnevuste likvideerimise tähtaja määramine. Täiendava õppetöö määramine. 

27. august 2018 (nr 1-11/8) Päevakord: Järgmisesse klassi üleviimine pärast täiendavat õppetööd / võlgnevuste likvideerimist. 2017/2018 õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu. 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. Sütevaka aasta õpetaja 2018 valimine. 

Gümnaasiumi nõukogu dokumendid:

Kalle Viik humanitaarainete õppetooli juhataja, nõukogu esimees kalle[ät]sytevaka.ee
Allan Lorents reaalainete õppetooli juhataja allan[ät]sytevaka.ee
Anna Lüter võõrkeelte õppetooli juhataja anna[ät]sytevaka.ee
Vahur Krinal toetajate ühenduse esindaja vahur[ät]ryytlilaw.ee
Aivar Pärna toetajate ühenduse esindaja Aivar.Parna[ät]uss.ee
Vahur Mäe kohaliku omavalitsuse esindaja  vahurmae24[ät]gmail.com
Ene Kõo õppealajuhataja ene[ät]sytevaka.ee
Piret Eriste lapsevanemate esindaja piret.eriste[ät]gmail.com
Mirkko Koppel lapsevanemate esindaja mirkko.koppel[ät]karomets.ee
Holger Tamm lapsevanemate esindaja tamm.holger[ät]gmail.com
Rasmus Ihermann 
õpilaste esindaja rasmus.vesiratas[ät]gmail.com
Karin Malm õpilaste esindaja  karinmalm[ät]gmail.com
Heleri Keeman 
õpilaste esindaja helerikeeman[ät]gmail.com
Marti Mätas vilistlaste esindaja martimatas[ät]gmail.com
Andres Laanemets gümnaasiumi direktor andres[ät]sytevaka.ee