Nõukogu ja õppenõukogu

2021/2022 õppeaastal toimunud õppenõukogu koosolekud:

17. november 2021 (nr 1-11/1) Päevakord: Õppenõukogu sekretäri valimine. Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes I perioodil.

1. veebruar 2022 (nr 1-11/2) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes II perioodil.

21. märts 2022 (nr 1-11/3) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes III perioodil.

5. aprill 2022 (nr 1-11/4) Päevakord: Erandkorras võlgnevuste likvideerimiseks ajapikenduse andmine

17. mai 2022 (nr 1-11/5) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes IV perioodil.

13. juuni 2022 (nr 1-11/6) Päevakord: Põhikooli klasside lõpetamine. Kooli lipu hoidjate valimine. 

17. juuni 2022 (nr 1-11/7) Päevakord: Gümnaasiumi klasside lõpetamine.

22. juuni 2022 (nr 1-11/8) Päevakord: Võlgnevuste likvideerimise tähtaja määramine. Täiendava õppetöö määramine.

Järgmine õppenõukogu koosolek: 

25. august 2022 (nr 1-11/9) Päevakord: Klasside lõpetamine pärast täiendavat õppetööd või võlgnevuste likvideerimist. Lõppeva õppeaasta õppe-kasvatustöö kokkuvõtted.

 

 

 

Gümnaasiumi nõukogu:

Kalle Viik humanitaarainete õppetooli juhataja, nõukogu esimees kalle[ät]sytevaka.ee
Allan Lorents reaalainete õppetooli juhataja allan[ät]sytevaka.ee
Anna Lüter võõrkeelte õppetooli juhataja anna[ät]sytevaka.ee
Vahur Krinal toetajate ühenduse esindaja vahur[ät]ryytlilaw.ee
Aivar Pärna toetajate ühenduse esindaja Aivar.Parna[ät]uss.ee
Vahur Mäe kohaliku omavalitsuse esindaja  vahurmae24[ät]gmail.com
Žanna Põldsam õppealajuhataja  zanna[ät]sytevaka.ee 
Kadri Rehe lapsevanemate esindaja kadrirehe[ät]gmail.com
Mirkko Koppel lapsevanemate esindaja mirkko.koppel[ät]karomets.ee
Andi Lõhmus lapsevanemate esindaja andi[ät]nex.ee
Triine Kose õpilaste esindaja triinekose[ät]hotmail.com 
Sophie-Demi Kulbok õpilaste esindaja demikulbok[ät]gmail.com  
Andero Tõniste õpilaste esindaja andero.toniste[ät]gmail.com  
Heiko Leesment vilistlaste esindaja heiko.leesment[ät]gmail.com
Andres Laanemets gümnaasiumi direktor andres[ät]sytevaka.ee