Nõukogu ja õppenõukogu

2022/2023 õppeaastal toimunud õppenõukogu koosolekud:

08. november 2022 (nr 1-11/1) Päevakord: Õppenõukogu sekretäri valimine. Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes I perioodil.

16. jaanuar 2023 (nr 1-11/2) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes II perioodil.

16. märts 2023 (nr 1-11/3) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes III perioodil. 5. ja 10. klassi õpilaste rahuloluküsitlus. Sütevaka aasta õpetaja valimine.

10. mai 2023 (nr 1-11/4) Päevakord: Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes IV perioodil. 

30. mai 2023 (nr 1-11/5) Päevakord: Õpilase avaldus. 

13. juuni 2023 (nr 1-11/6) Päevakord: 5.-8. klassi lõpetamine. 

16. juuni 2023 (nr 1-11/7) Päevakord: 9.-12. klassi lõpetamine. Koolimärkide väljaandmine. Kooli lipu hoidja valimine. 

22. juuni 2023 (nr 1-11/8) Päevakord: 7. klassi lõpetamine pärast täiendavat õppetööd. 

28. august 2023  (nr 1-11/9) Päevakord: 2022/2023 õppeaasta kokkuvõtted. 2023/2024 õppeaasta tööplaan. Õppetööle naasvad õpilased. 

<!–

Gümnaasiumi nõukogu dokumendid:

–>

Järgmine õppenõukogu koosolek: 

November 2023 (nr 1-11/1) Päevakord: Õppenõukogu sekretäri valimine. Õppetöö tulemused gümnaasiumiastmes I perioodil.

<!–

Gümnaasiumi nõukogu dokumendid:

–>

Gümnaasiumi nõukogu:

Kalle Viik humanitaarainete õppetooli juhataja, nõukogu esimees kalle[ät]sytevaka.ee
Allan Lorents reaalainete õppetooli juhataja allan[ät]sytevaka.ee
Anna Lüter võõrkeelte õppetooli juhataja anna[ät]sytevaka.ee
Aivar Pärna toetajate ühenduse esindaja aivar.parna[ät]uss.ee
Rein Toodu toetajate ühenduse esindaja rein[ät]triger.ee
Vahur Mäe kohaliku omavalitsuse esindaja  vahurmae24[ät]gmail.com
Žanna Põldsam õppejuht  zanna[ät]sytevaka.ee 
Kadri Rehe lapsevanemate esindaja kadrirehe[ät]gmail.com
Mirkko Koppel lapsevanemate esindaja mirkko.koppel[ät]gmail.com
Andi Lõhmus lapsevanemate esindaja andi[ät]nex.ee
Karl Andreas Kalamees  õpilaste esindaja karlandreaskalamees[ät]gmail.com
Anett Leesment õpilaste esindaja leesmentanett52[ät]gmail.com
Andero Tõniste õpilaste esindaja andero.toniste[ät]gmail.com  
Heiko Leesment vilistlaste esindaja heiko.leesment[ät]gmail.com
Andres Laanemets gümnaasiumi direktor andres[ät]sytevaka.ee