Õppesisu ülekandmine

Teistes õppeasutustes läbitud õppesisu ülekandmine

  1. Õpilasel on võimalik üle kanda teistes õppeasutustes läbitud/läbitavat õppesisu. See tähendab, et õpilane võidakse vabastada samade teemade/ülesannete sooritamisest Sütevaka gümnaasiumis.
  2. Ülekandmise taotlemiseks peab õpilane esitama avalduse õppejuhile. Avaldusele tuleb lisada teise õppeasutuse tõend seal õppimise kohta.
  3. Avaldusi vaatab läbi komisjon, kuhu kuuluvad vastava aine õpetaja Sütevaka gümnaasiumis, õppejuht ja õppenõukogu sekretär.
  4. Üle saab kanda ainult selliseid õppeaineid, mis kuuluvad vastava õpilase õppekavasse.
  5. Ülekandmise positiivse otsuse korral võib komisjon õpilase vabastada vastavates tundides osalemisest ja/või arvestuslike tööde sooritamisest.
  6.  Üle kantud õppesisu tähistatakse Stuudiumis märkega “AR”

Ülekandmise avalduse vorm: https://docs.google.com/document/d/1PKBNf7_yPC8yvi_1eyjj-zEJcDuVsE0tD7mqZ1htl8Y/edit?usp=sharing