Miks Sütevaka?

  1. Suurepärane õhkkond, väga head omavahelised suhted
  2. Kõikides ainetes parimad riigieksamitulemused Pärnus, mis annavad võimaluse jätkata õpinguid kõrgkoolides eelistatud erialadel. Riigieksamitulemused aastate kaupa: 2023 riigieksamite tulemused, 2022. a riigieksamite tulemused, Sütevaka on Pärnu parim kool Õhtulehe edetabelis
  3. Professionaalsed ja mõistvad õpetajad
  4. Mitmekülgne õppekava (psühholoogia, filosoofia, ladina keel jne) ja tugevad õppesuunad
  5. Võimalus tegeleda kõikide ainetega süvitsi, olla edukas olümpiaadidel ja võistlustel
  6. Huvitavad valikained (majandus, õigusteadus, teatrilugu, filmiõpe jne)
  7. Võimalus õppida tasuta Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel ja sooritada rahvusvaheline inglise keele eksam Cambridge English
  8. Lahedad üritused ja traditsioonid (koolilaager, tantsuvõistlus, bändide võistlus, salongiõhtud, loengud jne)
  9. Koduklasside süsteem (enamik tunde samas ruumis)
  10. Hea asukoht südalinnas