Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendatesse klassidesse.
Sütevaka sisseastumiskatsed 5. ja 10. klassi toimuvad 30. ja 31. märtsil 2019.

5. klassi sisseastujad sooritavad

  • etteütluse  (näidisetteütlus)
  • ainetesti (näidistest) Alates 2018. aastast sisaldab ainetest eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse ülesandeid, silmaringi osa ei ole.
  • vestluse.

10. klassi sisseastujad sooritavad

  • ainetesti  (näidistest). 
  • lühikirjandi 
  • eesti- ja ingliskeelse vestluse.

Sisseastumiskatsetest on vabastatud 9. klasside piirkondlike aineolümpiaadide võitjad ja vabariiklike aineolümpiaadide 10 paremat. 

 

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee