Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendasse klassi.

Õpilasi võetakse vastu viiendasse ja kümnendasse klassi. Gümnaasiumis saab õppida kolmes õppesuunas: humanitaar-, sotsiaal- ja loodussuund. Loe rohkem suundade kohta: Õppesuunad

Katseteks registreerumine toimub

10. klass 01. märts – 17. märts 2023: 10. klassi katsetele registreerumise vorm

5. klass 01. märts – 10. aprill 2023: 5. klassi katsetele registreerumise vorm 

Kümnenda klassi katsed:

Kümnendatesse klassidesse võetakse õpilasi vastu 9. klassi hinnetelehe (kõik käesoleva õppeaasta jooksvad ja kokkuvõtvad hinded) ning vestluse põhjal. Hinneteleht peab olema 23. veebruari seisuga või hilisem. Juhendi hinnetelehe allalaadimiseks Stuudiumist leiab siit

Vestlused toimuvad 25. ja 26. märtsil 2023. Vestlusele oodatakse õpilasi, kes saavad hiljemalt 21. märtsiks oma meiliaadressile kutse koos täpse vestluse ajaga.

Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelise kokkuleppele järgi tuleb õpilaskandidaadil gümnaasiumivalik kinnitada 1. maiks 2023.

Viienda klassi katsed:

Etteütlus, ainetest ja vestlus

Etteütlus ja ainetest toimuvad 15. aprill 2023 kell 10.00-12.00, vestlused 15.-17. aprill.

Täpne vestluse toimumise aeg saadetakse registreerunutele hiljemalt 12. aprillil meilile.

Katsed koosnevad: 

Sisseastujate infotunnid:

10. klass – 24. märts 2023 kell 18.00

5. klass – 14. aprill 2023 kell 17.oo ja kell 18.00

Sisseastumisega seotud küsimustele vastab Katre Raudmäe (katre@sytevaka.ee).