Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendatesse klassidesse.
Infotunnid sisseastujaile toimuvad
  • 10. ja 27. märtsil algusega kell 17.00 – kümnendatele klassidele
  •  kell 18. 00 – viiendatele klassidele
 
Katsed
 
Viiendate klasside katsetel osalejad sooritavad laupäeval 28.03 kell 11.00 etteütluse (näidisetteütlus) ja kell 12.00 ainetesti (näidistest). Vestlused algavad laupäeval kell 14.00, jätkuvad pühapäeval ja vajadusel ka esmaspäeval.
 
Kümnendate klasside katsed algavad laupäeval 28.03 kell 10.00 ainetestiga (näidistest) ja jätkuvad kell 12.30 lühikirjandiga. Vestlused toimuvad pühapäeval ja jätkuvad vajadusel ka esmaspäeva ja teisipäeva pärastlõunal.

Linna ning piirkondlike aineolümpiaadide üheksandate klasside võitjad ja vabariiklike aineolümpiaadide 10 paremat võetakse vastu katseteta. Osaleda tuleb neil vaid tutvumisvestlusel.

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee