Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendatesse klassidesse.

Sisseastumiskatsed 5. ja 10. klassi toimuvad 2018/19 õppeaasta kevadperioodil. Kuupäevad täpsustatakse 2018. aasta septembris.

 

5. klassi sisseastujad sooritavad

  • etteütluse  (näidisetteütlus)
  • ainetesti (näidistest) Alates 2018. aastast sisaldab ainetest eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse ülesandeid, silmaringi osa ei ole.
  • vestluse.

10. klassi sisseastujad sooritavad

  • ainetesti  (näidistest). 
  • lühikirjandi 
  • eesti- ja ingliskeelse vestluse.

Sisseastumiskatsetest on vabastatud 9. klasside piirkondlike aineolümpiaadide võitjad ja vabariiklike aineolümpiaadide 10 paremat. NB! Piirkondlike aineolümpiaadide puhul arvestatakse Pärnu koondtabelit, mitte eraldi osavaldade tabelit. 

 

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee