Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendatesse klassidesse.

Katseteks registreerumine toimub:

10. klassid 22. veebruar – 2. aprill 2021

5. klass 22. veebruar – 9. aprill 2021

Kooli kodulehele lisatakse selleks ajaks vastav link.

Kümnenda klassi katsed:
Sel aasta võetakse kümnendatesse klassidesse õpilasi vastu 9. klassi hinnetelehe (jooksvad
hinded ja kokkuvõtvad hinded) ja vestluse põhjal.
Väljavõtteid oma 9. klassi hinnetest saab esitada samuti 22. veebruarist kuni 2. aprillini,
saates need meiliga aadressile sekretar@sytevaka.ee.
Vestlused toimuvad 17. ja 18. aprillil. Vestlusele oodatakse õpilasi, kes saavad hiljemalt 8.
aprilliks oma meiliaadressile vastava kutse koos täpse vestluse ajaga.
Katsetele registreerunud 9. klassi aineolümpiaadide võitjad arvatakse kohe sissesaanute
nimekirja.

Vastavalt Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelisele kokkuleppele saavad õpilased aega oma gümnaasiumivaliku kinnitamiseks kuni 1. maini 2021.

Viienda klassi katsed:
Viienda klassi katsed toimuvad 5.-7. juunil.
Katsed koosnevad:

  1. etteütlusest (näidisetteütlus)
  2. ainetestist (näidistest)
  3. vestlusest

Katsed algavad 5. juunil kell 10.00 kirjalike töödega. Täpsed vestluste ajad antakse
registreerunuile teada meili teel hiljemalt 3. juuniks.
Viiendate klasside infotundide ajad anname teada meilile kaks nädala enne katseid.

 

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee