Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendatesse klassidesse.

Sütevaka sisseastumiskatsed 5. ja 10. klassi toimuvad 30. ja 31. märtsil 2019.

Katsetele registreerumine on avatud kuni kell 14.00 reedel, 29. märtsil 2019. 

Elektroonilised avaldused:

5. klassi sisseastumiskatsed: 

  • 30. märts kell 11.00 etteütlus  (näidisetteütlus)
  • 30. märts kell 12.00 ainetest (näidistest) Alates 2018. aastast sisaldab ainetest eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse ülesandeid, silmaringi osa ei ole.
  • vestlus vastavalt ajagraafikule alates 30. märts kell 14.00, vestlused jätkuvad 31. märtsil (ajagraafik selgub vahetult enne katsete algust ja pannakse koolimajas stendile)

10. klassi sisseastumiskatsed:

  • 30. märts kell 10.00 ainetest  (näidistest)
  • 30. märts kell 12.30 lühikirjand
  • eesti- ja ingliskeelne vestlus vastavalt ajagraafikule 31. märtsil, olenevalt soovijate arvust võivad vestlused jätkuda ka 1. ja 2. aprilli pärastlõunal 

Sisseastumiskatsetest on vabastatud 9. klasside piirkondlike aineolümpiaadide võitjad ja vabariiklike aineolümpiaadide 10 paremat. 

Infotunnid: 6. ja 29. märtsil kell 17.00 kümnendad klassid ja kell 18.00 viiendad klassid. Infotundi on oodatud nii õpilased kui ka vanemad. 

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee