Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendatesse klassidesse.

 

Katseteks registreerumine toimub:

10. klass 01. märts – 31. märts 2022

5. klass 01. märts – 30. aprill 2022

 10. klassi katsetele registreerumise vorm (avatud 01. märts – 31. märts 2022)

5. klassi katsetele registreerumise vorm (avatud 01. märts – 30. aprill 2022)

Kümnenda klassi katsed:

2022. aastal komplekteeritavates 10. klassides moodustatakse üks klassikomplekt sotsiaalsuuna ja teine humanitaar- ning loodussuuna õpilastest.

Kümnendatesse klassidesse võetakse õpilasi vastu 9. klassi hinnetelehe (kogu õppeaasta jooksvad ja kokkuvõtvad hinded) ja vestluse põhjal.

Väljavõtteid oma 9. klassi hinnetest saab esitada 01. märtsist kuni 31. märtsini,
saates need meiliga aadressile sekretar@sytevaka.ee.

Vestlused toimuvad 9. ja 10. aprillil. Vestlusele oodatakse õpilasi, kes saavad hiljemalt 5.
aprilliks
oma meiliaadressile vastava kutse koos täpse vestluse ajaga.

Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelise varasema kokkuleppele järgi tuleb õpilaskandidaadil oma gümnaasiumivalik kinnitada  1. maiks 2022.

Viienda klassi katsed:

Viienda klassi katsed toimuvad 04.-06. juuni 2022.a.
Katsed koosnevad:

etteütlusest (näidisetteütlus)

ainetestist (näidistest)

vestlusest

Täpsemad katsete toimumise ajad saadetakse registreerunutele hiljemalt 31.maiks  meilile.