Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendatesse klassidesse.
Katsed
Seoses eriolukorraga võttis Sütevaka vastuvõtukomisjon vastu järgmised otsused:
  1. Korraldada 5. klassi vastuvõtukatsed 6.-9. juunil.
  2. Jätta ära 10. klasside vastuvõtukatsed.
Kümnenda klassi katsetele registreerunud õpilastel palume saata hiljemalt 17. aprilliks eKooli või Stuudiumi 9. klassi hinnetelehed (kogu õppeaasta kohta) aadressile sekretar@sytevaka.ee
Kümnendad klassid komplekteeritakse seniste õpitulemuste põhjal hiljemalt 26. aprilliks. Hinnetelehti ei ole vaja saata Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 9. klassi õpilastel ning olümpiaaditulemusega või stipendiaanina sissesaanutel.
 
Viiendate klasside katsetel osalejad sooritavad etteütluse (näidisetteütlus) ja ainetesti (näidistest). 
 
10. klassi registreerimine on avatud kuni 17.04.2020
5. klassi registreerimine on avatud kuni 30.04.2020
 
 

Linna ning piirkondlike aineolümpiaadide üheksandate klasside võitjad ja vabariiklike aineolümpiaadide 10 paremat võetakse vastu katseteta. Osaleda tuleb neil vaid tutvumisvestlusel.

Vastavalt kokkuleppele ootavad Pärnu Ühisgümnaasium, Koidula Gümnaasium ja Sütevaka Gümnaasium õpilaste gümnaasiumivaliku kinnitust 10. maiks.

 

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee