Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendatesse klassidesse.

Katseteks registreerumine toimub:

10. klass 01. märts – 31. märts 2022

5. klass 01. märts – 30. aprill 2022

Kooli kodulehele lisatakse veebruari lõpuks katsetele registreerumise link.

Kümnenda klassi katsed:

Kümnendatesse klassidesse võetakse õpilasi vastu 9. klassi hinnetelehe (kogu õppeaasta jooksvad ja kokkuvõtvad hinded) ja vestluse põhjal.

Väljavõtteid oma 9. klassi hinnetest saab esitada 01. märtsist kuni 31. märtsini,
saates need meiliga aadressile sekretar@sytevaka.ee.

Vestlused toimuvad 9. ja 10. aprillil. Vestlusele oodatakse õpilasi, kes saavad hiljemalt 5.
aprilliks
oma meiliaadressile vastava kutse koos täpse vestluse ajaga.

Katsetele registreerunud 9. klassi piirkondlike aineolümpiaadide võitjad ja vabariiklike aineolümpiaadide 10 parema hulka jõudnud õpilased arvatakse koheselt sissesaanute nimekirja.

 

Viienda klassi katsed:

Viienda klassi katsed toimuvad 04.-06. juuni 2022.a.
Katsed koosnevad:

etteütlusest (näidisetteütlus)

ainetestist (näidistest)

vestlusest

Täpsemad katsete toimumise ajad saadetakse registreerunutele hiljemalt 31.maiks  meilile.