Võõrkeelevõistluste sari põhikoolidele

Veebruaris toimub meie koolis võõrkeelevõistluste sari põhikoolide õpilastele. Võistlussarjas osalevad 8 põhikooli võistkonnad. Pärast 3 vooru (saksa keel, inglise keel ja vene keel) juhivad 11 punktiga Kuninga Tänava ja Sütevaka võistkonnad, 3.-4. kohta jagavad Ülejõe ja Vanalinna õpilased 8 punktiga. Sarja üldvõitja selgitatakse välja keeleteemalise viktoriiniga, mis toimub 17. veebruaril. 

Lõppvoorus osalevad 4-liikmelised võistkonnad ja küsimused ei puuduta otseselt ühtki põhikoolis õpitavat võõrkeelt. Pigem eeldatakse laia silmaringi ja tähelepanelikkust.