Toimusid vabariiklikud lahtised võistlused keemias ja matemaatikas