Sütevakalased tõid palju häid kohti emakeeleolümpiaadilt