Sütevakalane sai üleriigilisel kõnevõistlusel eriauhinna