Sütevaka võttis keemiaolümpiaadil gümnaasiumiastmes kõik esikohad