Sisseastumiskatsetele registreerumine

Katseteks registreerumine toimub:

10. klassid 22. veebruar – 2. aprill 2021

5. klass 22. veebruar – 9. aprill 2021

5. klassi katsetele registreerumine

10. klassi katsetele registreerumine

Kümnenda klassi katsed:
Sel aasta võetakse kümnendatesse klassidesse õpilasi vastu 9. klassi hinnetelehe (jooksvad
hinded ja kokkuvõtvad hinded) ja vestluse põhjal.
Väljavõtteid oma 9. klassi hinnetest saab esitada samuti 22. veebruarist kuni 2. aprillini,
saates need meiliga aadressile sekretar@sytevaka.ee.
Vestlused toimuvad 10. ja 11. aprillil. Vestlusele oodatakse õpilasi, kes saavad hiljemalt 8.
aprilliks oma meiliaadressile vastava kutse koos täpse vestluse ajaga.
Katsetele registreerunud 9. klassi aineolümpiaadide võitjad arvatakse kohe sissesaanute
nimekirja.

Vastavalt Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelisele kokkuleppele saavad õpilased aega oma gümnaasiumivaliku kinnitamiseks kuni 1. maini 2021.

Viienda klassi katsed:
Viienda klassi katsed toimuvad 17.-19. aprillil.
Katsed koosnevad:

  1. etteütlusest (näidisetteütlus)
  2. ainetestist (näidistest)
  3. vestlusest

Katsed algavad 17. aprillil kell 10.00 kirjalike töödega. Täpsed vestluste ajad antakse
registreerunuile teada meili teel hiljemalt 15. aprilliks.
Viiendate klasside infotund toimub 9. aprillil kell 18.00 kooli saalis.

 

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee