Sisseastumiskatsetele registreerumine

Katseteks registreerumine toimub:

10. klassid 22. veebruar – 2. aprill 2021

5. klass 22. veebruar – 9. aprill 2021

5. klassi katsetele registreerumine

10. klassi katsetele registreerumine

Kümnenda klassi katsed:
Sel aasta võetakse kümnendatesse klassidesse õpilasi vastu 9. klassi hinnetelehe (jooksvad
hinded ja kokkuvõtvad hinded) ja vestluse põhjal.
Väljavõtteid oma 9. klassi hinnetest saab esitada samuti 22. veebruarist kuni 2. aprillini,
saates need meiliga aadressile sekretar@sytevaka.ee.
Vestlused toimuvad 17. ja 18. aprillil. Vestlusele oodatakse õpilasi, kes saavad hiljemalt 8.
aprilliks oma meiliaadressile vastava kutse koos täpse vestluse ajaga.
Katsetele registreerunud 9. klassi aineolümpiaadide võitjad arvatakse kohe sissesaanute
nimekirja.

Vastavalt Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelisele kokkuleppele saavad õpilased aega oma gümnaasiumivaliku kinnitamiseks kuni 1. maini 2021.

Viienda klassi katsed:
Viienda klassi vastuvõtukatsed toimuvad 5.-7. juunil.

Katsed koosnevad:

  1. etteütlusest (näidisetteütlus)
  2. ainetestist (näidistest)
  3. vestlusest

Täpsed vestluste ajad antakse registreerunuile teada meili teel hiljemalt 3. juuniks.
Uued infotundide ajad anname teada meilile kaks nädalat enne katseid.

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee