Rahvusvahelise informaatikavõistluse võit tuli Sütevakasse