Uudised 14. jaanuar 2024

Rahvusvaheline inglise keele eksam

2023 lõpus sooritasid Sütevaka abituriendid rahvusvahelise inglise keele eksami Cambridge Advanced English. Eksamit tegi 60 õpilast, kellest 30 saavutasid kõrgeima tulemuse (C2), 29 said C1 tunnistuse ja 1 sai B2 tunnistuse. Tegemist on kõrgtaseme inglise keele eksamiga, mille sooritamine annab õpilasele rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse sertifikaadi. Välja antakse 3 taseme sertifikaate, neist B2 on Eesti haridussüsteemis gümnaasiumi lõpetamiseks nõutav tase, C2 aga on üldse kõige kõrgem keeletase, mille kohta tunnistusi antakse. Tubli töö, abituriendid ja inglise keele õpetajad Tiina Kruusmaa, Kersti Pääro ja Urmas Taul!