Uudised 16. veebruar 2024

PISA 2022 testi kokkuvõtted

Sütevaka õpilased saavutasid PISA 2022 testil väga häid tulemusi! PISA test on rahvusvaheline uuring, mille käigus hinnatakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, matemaatilises ja loodusteaduslikus kirjaoskuses. 
 
Lugemises oli OECD keskmine tulemus 476, Eesti õpilaste keskmine tulemus 511, Sütevaka õpilaste keskmine tulemus 601 punkti. Matemaatika: OECD 472, Eesti 510, Sütevaka 612. Loodusteadused: OECD 485, Eesti 526, Sütevaka 612. 
 
Lisaks teadmistele uuriti ka õpilaste arvamust ning silmatorkavalt kõrge hinnangu andsid Sütevaka õpilased matemaatika õpetamisele meie koolis. 83% õpilastest vastas, et Sütevakas on parim võimalik matemaatika õpetamise kvaliteet!
 
Tublid õpetajad, tublid 15-aastased!