Pärnu noorte teadustööde konkursi lõppvooru valitud 14 tööst 10 olid Sütevakast