Õppemaksuinfo

ÕPPEMAKS

2019/2020 õppeaastal on õppemaks 74 eurot kuus. Õppemaksu tasutakse kümme kuud septembrist juunini.

SOODUSTUSED:

  1. Täielikult vabastatakse õppemaksust väga hea õppeedukusega gümnaasiumiastme õpilased, kes on soodustuse saamisele eelneval poolaastal õppinud kursusehinnetele A ja B. Soodustust rakendatakse ka siis kui üks kursusehinne poolaastas on C.
  2. Osalist õppemaksu soodustust võimaldatakse õpilasele, kelle perekonna majanduslik olukord ei võimalda õppemaksu täies ulatuses tasuda. Soodustuse saamise eelduseks on see, et õpilane täidab korrektselt gümnaasiumi kodukorda ja tema õppeedukus on hea.

STIPENDIUM SISSEASTUMISKATSETE VÕITJATELE:

MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus võimaldab parimale tertia klassi sisseastumiskatseid sooritanud õpilasele Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis õppimise perioodiks stipendiumit, mida kasutatakse õpilase eest õppemaksu tasumiseks.

SÜTEVAKA VILISTLASTE STIPENDIUM

Tertiatesse astujatel on võimalik taotleda ka Sütevaka vilistlaste stipendiumi. Motivatsioonikirjade põhjal valivad vilistlaste esindajad igal kevadel ühe tulevase gümnasisti, kelle eest tasuvad õppemaksu kõigil kolmel gümnaasiumiaastal. Täpsem info: stipendium@sytevaka.ee