Noorte ettevõtluspädevuse arendamine ja Erasmus+

Sütevaka humanitaargümnaasium osales 2021.-2022. aastal Erasmus+ projektis “Noorte ettevõtluspädevuse arendamine”. Projekti algataja ja peapartner oli Novo mesto gümnaasium Sloveeniast, lisaks meie koolile osales projektis ka Chraobh Abhann Colaiste kool Kilcoolist Iirimaalt.

Noortevahetuste eesmärgiks oli arendada noorte ettevõtlikkust, meeskonnatööd, avaliku esinemise, suhtlemis- ja keeleoskust ning suurendada teadlikkust keskkonnasõbralikust ja jätkusuutlikkust ettevõtlusest säästva arengu huvides. Seetõttu oli projekti alapealkirjaks ka “Young Sustainepreneurs”. 

Kokku said noortevahetustes osaleda 18 õpilast meie koolist ja me ise võõrustasime partnerkoolide 12 noort. Aasta tagasi toimus kohtumine Sloveenias, sel kevadel, märtsis Eestis ja mais Iirimaal. Viimane kohtumine oli oktoobri lõpus taas Sloveenias, kus osalesin koos koolikaaslastega. 

Meile tutvustati, kust saab alguse ettevõtte loomine ja millised on esimesed vajalikud sammud selleks. Analüüsime jätkusuutliku ettevõtluse murekohti ja mil moel saavad noored neid lahendada. Tutvusime kohalike noorte ettevõtjatega ja uurisime nende kogemusi. Töötubades arendasime nädala jooksul esimese rahvusvahelise keskkonnasõbraliku äriideega ettevõtte, mida õpetajad aitasid oma kogemustega realistlikumaks muuta.

Olles Sloveenias, külastasime ka sellele riigile iseloomulikke Postojna koopaid ja Planica suusahüppekeskust. Veel avastasime lisaks projekti kodulinnale, Novo Mestole, üheskoos Pirani ja Bledi linnu. Eriti rõõmustasid õpilased Lõuna-Sloveenias asuva Pirani külastuse üle, kus kliima oli tunduvalt soojem. Nende reiside ja töötubade käigus lõime mitmeid sõprussuhteid. Kuigi oli palju uusi õpilasi, tekkisid uued sõprusgrupid kiiresti ja leiti ka vanad tuttavad üles. Parimad mälestused jäävadki just seiklustest koos uute sõpradega. Samal ajal, kui omandasime teadmisi jätkusuutlikkust ettevõtlusest, avastasime nii sloveenia kui iiri kultuuri ning harjutasime suhtlemist teisest rahvusest inimestega.