Mind the Gap!

TALLINN, 29. veebruar, BNS – Tartu Ülikoolis (TÜ) peetud üleriikliku inglise keele olümpiaadi gümnaasiumiõpilastele võitis Teresa Pulk Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist, teisele koha sai samast koolist Helo Liis Soodla ning kolmanda Jane Truia Võru gümnaasiumist.

Olümpiaadi peakorraldaja, TÜ inglise filoloogia lektori Katiliina Gieleni sõnul oli võidutöö uurimus õpilaste õppimisvõimalustest vahetusõpilasena välismaal. „Žürii hindas selle töö puhul kõrgelt nii uurimustööd ennast kui selle suulist esitlemist. Samuti on tööl selge praktiline väärtus,“ sõnas Gielen TÜ pressiesindaja teatel.

Gielen edastas žürii tänusõnad kõigile õpilastele ja nende õpetajatele, kes leidsid õppetöö kõrvalt aega tegeleda uurimistööga ja näitasid üles kriitilist ühiskonnatunnetust.

Tänavuse olümpiaadi teemaks oli kultuuridevaheline suhtlus üldpealkirjaga „Mind the Gap – Cross-cultural Communication“ ja olümpiaad toimus uurimistöö vormis ja kahes etapis. Esimeses etapis laekunud kirjalike tööde hulgast valis žürii lõppvooru 11 tööd. Lõppvoor toimus minikonverentsi vormis TÜ anglistika osakonnas.

Žüriisse kuulusid dotsent Raili Marling, lektor Katiliina Gielen, programmijuht Natalja Zagura, akadeemilise väljendusoskuse keskuse juht Djuddah A.J.Leijen ja külalisena Narva kolledži lektor Jesse Lee Davey.

Inglise keele olümpiaadi läbiviimist rahastas haridus- ja teadusministeerium ning koordineeris TÜ teaduskool.