Uudised 31. jaanuar 2023

Cambridge Advanced English eksam

2022. aasta lõpus sooritasid 64 Sütevaka abiturienti rahvusvahelise inglise keele eksami Cambridge Advanced English. 26 õpilast saavutas eksamil kõige kõrgema taseme (C2) ja 33 õpilast saavutas taseme C1. Gümnaasiumi lõpetamiseks on nõutav tase B2, mõlemad C tasemed on sellest kõrgemad.