Uudised 30. august 2023

Ajakapsel

Sütevaka uue juurdeehitusele paigutati ajakapsel. Uus õppehoone valmib aprillis 2024. Uude õppehoonesse tuleb raamatukogu, liikumisruum, muusikaklass, klassiruum ja õpetajate tööruum. Juurdeehitus parandab Sütevaka õpilaste ja õpetajate töötingimusi ning tänu sellele tekib ka võimalus suurendada ja renoveerida koolisööklat vanas majas. Uut hoonet hakkab ühendama vana majaga galerii 2. korrusel.