Sütevakas on parimad riigieksamitulemused

Sütevaka riigieksamitulemused on kõikides ainetes parimad Pärnus. Tutvu viimaste tulemustega siin: