Sotsiaalsuuna tunnijaotus

Õppeaine tertia secunda prima  
eesti keel 2 2 2  
kirjandus 2 3 3  
võõrk B2 tase 4 4 2 2 valik
võõrk B1 tase 4 3 3  
matemaatika 5 5 5  
bioloogia 0 2 2  
geograafia 2 1 0  
keemia 2 1 0  
füüsika 2 2 1  
ajalugu 3 2 3  
ühisk õp 0 0 2  
majandusõp 0 1 0  
inimene ja õigus 0 0 1  
psühholoogia 1 1 0  
muusika 1 1 1  
kunst 1 1 0  
kehaline kasvatus 2 2 1  
politoloogia 0 0 1  
ladina keel 1 1 0  
filosoofia 0 1 1  
uurimistöö 1 1 0  
usundilugu 0 1 0  
meedia 1 0 0  
valikaine 1 1 2  
kokku 35 36 30