Sõpruskoolid

Sütevakal on alates 1990. aastast sõpruskool Märkische Schule Bochumis Saksamaal. Suhtlemine on tihe ja teineteist külastatakse igal aastal. Lisaks õpilasvahetusele vahetatakse ka õpetajaid ja tehakse koos rahvusvahelisi projekte.

Sütevakal on sõpruskoolid ka Eestis, korraldame alates 2002. aastast Kolme Kooli Kohtumisi Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Tallinna 21. Kooliga.