Katsetele registreerumine

Seoses eriolukorraga võttis Sütevaka vastuvõtukomisjon vastu järgmised otsused:
 
  1. Korraldada 5. klassi vastuvõtukatsed 6.-9. juunil.
  2. Jätta ära 10. klasside vastuvõtukatsed.
Kümnenda klassi katsetele registreerunud õpilastel palume saata hiljemalt 17. aprilliks eKooli või Stuudiumi 9. klassi hinnetelehed (kogu õppeaasta kohta) aadressile sekretar@sytevaka.ee
Kümnendad klassid komplekteeritakse seniste õpitulemuste põhjal hiljemalt 26. aprilliks. Hinnetelehti ei ole vaja saata Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 9. klassi õpilastel ning olümpiaaditulemusega või stipendiaanina sissesaanutel.
 
10. klassi registreerimine on avatud kuni 17.04.2020
5. klassi registreerimine on avatud kuni 30.04.2020
 

5. klassi katsetele registreerumine 

10. klassi katsetele registreerumine 

Rohkem teavet katsetele registreerumise ja katsete ajakava kohta. 

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee