Katsetele registreerumine

Sisseastumiskatsed 5. ja 10. klassi toimuvad 2022. aasta kevadel. 

Kümnenda klassi katsed:
Kümnendatesse klassidesse võetakse õpilasi vastu 9. klassi hinnetelehe (jooksvad 
hinded ja kokkuvõtvad hinded) ja vestluse põhjal.

Viienda klassi katsed:

Katsed koosnevad:

  1. etteütlusest (näidisetteütlus)
  2. ainetestist (näidistest)
  3. vestlusest

 

 

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee