Projektid

Sütevaka viib oma õpilasi regulaarselt Euroscola programmi raames külastama Euroopa institutsioone ja poliitikuid nii Strasbourgis (järgmine kord märtsis 2019) kui Brüsselis, kus meid võtavad vastu Europarlamendi saadikud Tunne Kelam (2017, 2018) ja Urmas Paet (2019). Sütevaka humanitaargümnaasium kuulub on European Parlament Ambassador School Programme’i võrgustikku:  https://www.facebook.com/EPAmbassadorSchools/ 

2018. aastal kirjutasid Sütevaka õpilased Erasmus+ programmi positiivse rahastusotsuse saanud projekti, mille raames korraldasime koos grusiinide ja horvaatidega merekeskonnateemalise projekti. Projekti toetas ka Pärnu Rotary klubi noortefond.
 
Sütevaka füüsikaõpetaja viib huvilisi regulaarselt maailma suurimasse osakeste uurimise keskusesse CERN’i, mis asub Šveitsis, Genfis. Osakeste füüsika areneb tänapäeval väga kiiresti ning viimaste aastate füüsika Nobeli auhind on samuti olnud seotud osakeste füüsikaga (Higgsi bosoni ning gravitatsioonilainete tõestamine).
Koos Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Pärnu maavalitsusega korraldasime rahvusvahelist projekti C.A.M.P., mille eesmärgiks oli omavahel rohkem siduda reaalaineid ja kauneid kunste. Koostöös nendega osaleme kevadel 2019 Kihnus toimuvas loovkirjutamise laagris “Nordic Writers Crossing Borders”.