Arvestused

GÜMNAASIUMI ARVESTUSED III periood 2018/2019

Kuupäev
Tertia H
Tertia S
Secunda H
Secunda S
Prima H
Prima S
E 18.02.

 

  

saksa/

vene/

prantsuse 
kell 8.30

saksa/

vene/

prantsuse 
kell 8.30

ajalugu 
kell 8.30
filosoofia
kell 9.00
T 19.02. ajalugu 
kell 9.30
füüsika 
kell 10.30
       
K 20.02.

 

 
matem 
kell 8.30
matem 
kell 8.30
ühiskonnaõp 
kell 9.00
ajalugu 
kell 9.00
N 21.02.            
R 22.02. geograafia 
kell 11.30
ajalugu 
kell 9.00 
ladina keel 
kell 10.00
usundilugu 
kell 10.00 

saksa/

vene/

prantsuse

saksa/

vene/

prantsuse