Loodussuuna tunnijaotus

Õppeaine tertia secunda prima  
eesti keel 2 2 2  
kirjandus 2 3 3  
võõrk B2 tase 4 4 2 2 valik
võõrk B1 tase 4 3 3  
matemaatika 5 5 5  
bioloogia 1 2 3  
geograafia 2 1 0  
keemia 3 2 1  
füüsika 3 3 1  
ajalugu 1 2 3  
ühisk õp 0 0 2  
psühholoogia 1 0 0  
muusika 1 1 1  
kunst 1 1 0  
kehaline kasvatus 2 2 1  
ladina keel 1 1 0  
filosoofia 0 1 1  
uurimistöö 1 1 0  
usundilugu 0 1 0  
valikaine 1 1 2  
kokku 35 36 30