Aprilli lõpuni jätkub sisseastumisavalduste vastuvõtt 5. klassi

Katseteks registreerumine toimub:

5. klassi katsetele registreerumise vorm (avatud 01. märts – 30. aprill 2022)

10. klassi katsetele registreerumise vorm (avatud 01. märts – 31. märts 2022) 10. KLASSI REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD! 

Viienda klassi katsed:

Viienda klassi katsed toimuvad 04.-06. juuni 2022.a.
Katsed koosnevad:

etteütlusest (näidisetteütlus)

ainetestist (näidistest)

vestlusest

Täpsemad katsete toimumise ajad saadetakse registreerunutele hiljemalt 31.maiks  meilile.

Kümnenda klassi katsed:

Kümnendatesse klassidesse võetakse õpilasi vastu 9. klassi hinnetelehe (kogu õppeaasta jooksvad ja kokkuvõtvad hinded) ja vestluse põhjal.

Väljavõtteid oma 9. klassi hinnetest saab esitada 01. märtsist kuni 31. märtsini,
saates need meiliga aadressile sekretar@sytevaka.ee.

Vestlused toimuvad 9. ja 10. aprillil. Vestlusele oodatakse õpilasi, kes saavad hiljemalt 5.
aprilliks 
oma meiliaadressile vastava kutse koos täpse vestluse ajaga.

Katsetele registreerunud 9. klassi piirkondlike aineolümpiaadide võitjad ja vabariiklike aineolümpiaadide 10 parema hulka jõudnud õpilased arvatakse koheselt sissesaanute nimekirja.

Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelise varasema kokkuleppele järgi tuleb õpilaskandidaadil oma gümnaasiumivalik kinnitada  1. maiks 2022.