Toiduraha

Kuni 31.12.2019 on kõigile õpilastele koolilõuna tasuta.

 
 

Kontonumbrid on EE122200221011597640 Swedbank või EE911010220002400012 SEB. Makse saaja on kooliga arveldamisel MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus.

PS! Soovitame toiduraha tasumiseks sõlmida pangas otsekorraldus, siis pole kartust, et ülekanne ununeks. Pealegi on otsekorraldus tasuta. 
Otsekorraldus hakkab kehtima lepingu sõlmimisele järgneval kuul.
Otsekorralduse sõlmimiseks on vaja viitenumbrit:  http://sytevaka.ee.klient.veebimajutus.ee/viited.htm . (Klassi valiku leiate lehekülje alumiselt ribalt.)