Projektid

Sütevaka viib oma õpilasi regulaarselt Euroscola programmi raames külastama Euroopa institutsioone ja poliitikuid nii Strasbourgis kui Brüsselis.

Osaleme paljudes rahvusvahelistes projektides:  Sütevaka võitis viimati üldhariduskoolidele mõeldud Comeniuse projektide Kuldõuna kõige parema projekti eest aastatel 2012-2014. Projekt “Sounds Like Europe” tõi 2014. aasta üldlaulupeole üle 100 osaleja viiest Euroopa riigist. Järgmine projekt, mille teemaks on tänavakunst, on plaanis juba suvel 2016.

Koos Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Pärnu maavalitsusega korraldame rahvusvahelist projekti C.A.M.P., mille eesmärgiks on omavahel rohkem siduda reaalaineid ja kauneid kunste.