Humanitaarsuuna tunnijaotus

Õppeaine tertia secunda prima  
eesti keel 2 2 2  
kirjandus 3 3 3  
võõrk B2 tase 4 4 2 2 valik
võõrk B1 tase 4 3 3  
matemaatika 5 5 5  
bioloogia 0 2 2  
geograafia 2 1 0  
keemia 2 1 0  
füüsika 2 2 1  
ajalugu 3 2 3  
ühisk õp 0 0 2  
in õp/psühhol 1 1 0  
muusika 1 1 1  
kunst 1 1 1  
kehaline kasv 2 2 1  
ladina keel 1 2 1  
filosoofia 0 1 1  
uurimistöö 1 1 0  
usundilugu 0 1 1  
valikaine 1 1 2  
kokku 35 36 31