Ehitushange

Ehitushankega seotud küsimused ja vastused

  • Kas elektroonne pakkumuste esitamine ei ole võimalik ?

Vastus: Elektroonne pakkumise esitamine on samuti võimalik. Palun saatke pakkumine e-aadressil andres@sytevaka.ee enne 05.02 kell 11.00

  • Palun täpsustada Tellija nõudeid viimistluse taastamise osas:

Kui laest tehakse vent.torustiku või kaabli läbiviik, kas siis tuleb viimistleda

a) kogu lagi

b) teha kohtparandused ?

Kohtparanduse korral palun määrata paranduskoha orienteeruvad mõõdud (1x1m ?).

Vastus: Palume viimistleda kogu lagi.

  • Kui seinast tehakse vent.torustiku või kaabli läbiviik, kas siis tuleb viimistleda

a) kogu rikutud sein

b) kõik selle ruumi seinad

c) teha kohtparandused ?

Kohtparanduse korral palun määrata paranduskoha orienteeruvad mõõdud.

Vastus: Palume viimistleda kogu rikutud sein (seinad).

  • Kas on võimalik saata maksumustabeli exeli põhi?

Vastus: Exceli tabeli alust paraku ei ole.

  • Kas lisad 3 ja 4 (ajagraafik ja maksegraafik) tuleb täita ja saata koos pakkumusega või täidetakse need ainult hanke võitja poolt (koos lepinguga) ?

Vastus: Lisad 3 ja 4 on vajalik koostada ja esitada koos pakkumisega,

  • HD p. 5.7 järgi tulevad mahud ehitajal arvutada-kontrollida, samas p. 6.2.2 järgi mahutabelit muuta ei tohi. Kuidas käituda, kui tabelis on vale maht ? Näit. rida 26, ventkambri uks 1 tk, tegelikult joonisel 2 tk.

Vastus: Kui tabelis on viga mahu osas, siis palun parandage ja ka markeerige see. 

  •  Miks on tabeli kahe rea (622 ja 67) mõõtühik ja kogus punased ? Trükiviga ?

Vastus: Jah, see on trükiviga,

  • Kas täiendavaid käiguteid pööningule ei pea ehitama ? Mahutabelis rida ei ole, joonistel on näidatud ainult kaks platvormi ventkambri uste ees, seletuskirja p.6.2 järgi peaks olema nii platvormid kui käiguteed. Kus tabeli rea peal näidata (kui näidata) ja mis mahus ?

Vastus: Käiguteede osa on puudu, lisage palun reale 27 tabelisse,1. 

  • Kus rea alla näidata vent.torustiku värvimine ?

 Vastus: Palun lisage tabelis torustike juurde eraldi rida torude värvimise kohta.