Eesti keel ja saksa keel, ühiskonnaõpetus ja keskkonnaalased uurimistööd