Ajaloo-olümpiaadilt tuli Sütevakasse 16 poodiumikohta