Sütevaka direktor Andres Laanemets saab presidendilt teenetemärgi

Oleme erakordselt uhked ja rõõmsad meie armsa koolipapa Andres Laanemetsa üle, keda Vabariigi President autasustas täna Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Palju õnne, Andres, ja ikka jõudsalt edasi!

DAN_0559

Andres Laanemets on Sütevaka gümnaasiumi 2. direktor, kes asus direktorina ametisse septembris 1998. Jätkuvalt töötab ta ka kehalise kasvatuse õpetajana andes tunde 5. klassides.